Experter på metallarbete

Konstruktion
Har du en idé på en produkt och behöver hjälp med produktionsanpassning och ritningsunderlag? Vi hjälper dig att ta fram en 3D-modell i Solidworks. Modellen ger en bra känsla för hur produkten kommer att se ut. När du är nöjd med utförandet tar vi fram ritningar och tillverkar din produkt om du så önskar. För lägsta totalkostnad och bästa kvalitet på slutprodukten får ni gärna kontakta oss med frågor om tillverkningsmetoder som stöd i er konstruktionsprocess.
Filformat vi hanterar
2D: slddrw (Solid Works), dxf, dwg, pdf, edrw, jpg, tif
3D: sldasm (Solid Works), sldprt (Solid Works), x_b, igs, step, sat, wrl, easm, pdf, cgr, asm, jpg, hcg, hsf, tif
Materialtyper
Valet av material och ytbeläggning är helt avgörande för att få en produkt korrosionsbeständig, snygg, stark, miljövänlig och till rätt pris. Är du osäker på materialval, hör då av dig till oss så kan vi ge rekommendationer.
Information - materialegenskaper
Stål
Stål är ett magnetiskt material med grundämnet järn i vardagsspråk används ofta ordet järn som en synonym för många olika tillverkningsformer av stål, t.ex. plattjärn och armeringsjärn. Stål finns i många varianter av legeringar som ger det olika egenskaper, god formbarhet, svetsbarhet, slitstarkt, höghållfast och till en låg kostnad. Stål bör ytbehandlas för att inte korrodera. 

Aluminium
Eller lättmetall har en låg vikt, ca en tredjedel av stålets vikt. Materialet finns i många varianter av legeringar som ger det olika egenskaper, god formbarhet, svetsbarhet, hög ledningsförmåga för elektricitet och värme, god formbarhet, svetsbarhet och höghållfast. Aluminium bör ytbehandlas i vissa miljöer. 

Rostfritt och Syrafast
Stål som har legerats med krom eller nickel. Legeringsämnena skapar ett skyddande oxidskikt, vilket hindrar rost. Materialet finns i många varianter av legeringar som ger det olika egenskaper, god formbarhet, svetsbarhet, snygg yta, korrosionsbeständig och värmebeständig. Svetsoxider bör helst avlägsnas med betning. 

Koppar
Metallen är korrosionshärdig, smidig och har hög ledningsförmåga för elektricitet och värme. De många användningsområdena för metallen, som dessutom är vacker, gör den till en av världens mest användbara och naturliga tillgångar. Legerad med andra metaller blir fördelarna ännu fler. Hårdheten ökar, hållfastheten likaså och den står emot korrosion ännu bättre. Koppar bör ytbehandlas i vissa miljöer. 

Mässing
Det guldglänsande materialet är en kopparlegering, där koppar är legerat med zink. Det förekommer även fler legeringsämnen för att få egenskaper som, god korrosionsbeständighet, formbarhet och snygg yta. Mässing bör ytbehandlas i vissa miljöer. 

Polykarbonat
Är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet. Polykarbonat säljs oftast som okrossbar plast under namnet hammerglass, makrolon eller lexan och används bland annat till isolation mellan strömkretsar.  Materialet är stans och bockbart. Behöver ej ytbehandlas.
Information - ytbehandling
Ytbehandlingen omfattar ett stort antal olika typer av behandlingar och processer, där valen kan påverka komponentens funktion och egenskaper i hög grad. Vi ombesörjer bland annat följande ytbehandlingar för respektive material.

Stål
Våtlackering, pulverlackering, varmförzinkning, elförzinkning, förnickling 

Aluminium
Anodisering, kromatering, compcote, våtlackering, pulverlackering 

Rostfritt
Betning, elektrolytpolering, våtlackering, pulverlackering 

Koppar
Förnickling, förkromning, försilvring, våtlackering, pulverlackering 

Mässing
Förnickling, förkromning, försilvring, våtlackering, pulverlackering 

Vi ombesörjer även avspänningsglödgning och härdning av förekommande material.
Information - ytbehandlingsbeskrivning
Våtlackering
Lackering med lösningsmedelsbaserade eller vattenbaserade lackfärger är en vanligt förekommande metod för att skydda metall mot korrosion samt att få en snygg yta i valfri kulör. En av fördelarna är att metoden inte kräver någon begränsningar av produktens storlek. 

Pulverlackering
Bra miljöval till en låg kostnad. Lämpar sig bäst för mindre detaljer i storlek från kapsylöppnare till kylskåp. Detaljerna avfettas och i vissa fall fosfateras för att få en god vidhäftning. Därefter appliceras ett pulver med hjälp av elektrisk attraktion mellan den lackerade detaljen och pulvret. Pulverpartiklarna laddas i en pistol, elektriskt eller statiskt. Målningsobjektet är jordat och drar till sig pulvret. Därefter placeras detaljerna i en varm ugn som smälter pulvret till en slät yta. Pulverfärg innehåller pigment och bindemedel. Bindemedel kan bestå av härdplaster som till exempel epoxi, polyester, polyuretan, akrylat och blandningar mellan dem. Olika bindemedel används beroende på var produkten ska användas och vilka krav som ställs. Metoden kräver begränsad produktstorlek. 

Varmförzinkning
Ytbehandlingen är en mycket effektivt metod mot korrosion Varmförzinkning sker genom att doppa järndetaljer i flytande zink som är ca 450°C. Därvid sker en reaktion mellan de två metallerna som ger en mycket kraftig vidhäftning. Metoden används till bland annat belysningsstolpar, isolatorfästen och konsoler till elkraftsanläggningar. 

Elförzinkning / Elektrolytisk förzinkning
Zink beläggs på elektrolytisk väg. Efter förzinkningen kromateras ytan för att skydda zinken. Zinkskiktet blir mellan 5-25µm och ytan blir blank, blå eller gul, ytbehandling lämpar sig för bland annat mindre fästdetaljer och apparatplåtar. 

Anodisering / Eloxering
Anodisering är en ytbehandling som används för att erhålla dekorativa ytor, nötningsbeständighet, skydd mot korrosion och elektrisk isolation. Genom att elektrolytiskt oxidera ytan i syra, bildas ett skyddande oxidskikt med en tjocklek på 5 – 25 my. Det vanligaste är ofärgade, naturanodiserade ytor. Oxidskiktet kan även infärgas i olika kulörter såsom svart, röd, blå, lila, guld, champagne och grön. Metoden lämpar sig för aluminiumdetaljer som får en hård, snygg yta och ett bra korrosionsskydd 

Kromatering
För att förbättra lackvidhäftningen och öka korrosionsmotståndet på aluminiumytor har kromatering använts med framgång i åratal. Beroende på färgningen av kromatskiktet skiljer man mellan gul, grön och transparent kromatering. Gemensamt för alla kromateringsmetoder är kontakten med Cr6+-föreningar, som av myndigheterna klassas som giftiga och cancerogena. Dessutom sänks allt som oftast gränsvärdet för avloppsvattnet. Inget bra miljöval. Kan oftast ersättas med våtlack typ etsande grundfärg. 

Compcote
En metod för ytbehandling av aluminium. CompCote är en anodiseringsprocess där oxidskiktet byggs på ett annat sätt än vid konventionell och hårdanodisering. Samtidigt så tillförs skiktet en polymer som ökar skiktets korrosions- och nötningsbeständighet. Metoden har utmärkt tålighet mot ultraviolett strålning, slitstarkare, lägre friktionskoefficient och behåller också sin färg betydligt bättre än vanlig anodisering. kan även infärgas i samband med ytbehandlingen, natur, guld, grå, svart, blå och röd. behåller också sin färg betydligt bättre än vanlig anodisering. kan även infärgas i samband med ytbehandlingen, natur, guld, grå, svart, blå och röd. 

Betning
Svetsning av rostfria metallprodukter ger ofta upphov till ytföroreningar och missfärgningar som i sin tur kan orsaka korrosion och avlägsnas vanligtvis med betning. Själva betbadet består normalt av salpetersyra och flussyra. Efter betningen blir ytan något mattare. Om en blank yta önskas kan man efter betningen elektrolytpolera detaljen. 

Elektrolytpolering / Elektrolytisk polering /  Elpolering
Poleringen innebär att man tar bort et tunt ytskikt från det rostfria stålet. Metoden fungerar så att man i ett bad tillsätter ström genom anoder och katoder, det gör att några tusendels mm avlägsnas från ytan. De kraftigaste topparna jämnas ut och materialets kristallstruktur framträder och därmed ger en blank yta samt förstärker korrosionsskyddet. Metoden avlägsnar inga repor. 

Förnickling
Förnickling är en av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna när man vill kombinera ett korrosionsskydd med hög ytfinish. Metoden följs normalt av ett tunt kromskikt för att behålla och förstärka glansen på detaljen samt förbättra korrosionsskyddet. Förnickling lämpar sig som ytbehandling på de flesta metaller som koppar, mässing och stål. För att förstärka korrosionsskyddet lägger man ett mellanskikt av koppar. 

Förkromning
Den hårda blanka beläggningen medför låg friktion och ger en yta som är lätt att hålla ren. Tillsammans med mycket låg friktionskoefficient är grunden för en utomordentlig nötningsbeständigt. Mikrosprickor i skiktet gör att smörjmedel bibehålls. Tack vare ett naturligt bildat oxidskikt på krom får man god korrosionsbeständighet och kemisk beständighet.Metoden använts till hydraulik, verktyg, ventiler, valsar, axlar och beslag. 

Försilvring och Förgyllning
Både silver och guld är ädla metaller som är mycket korrosionsbeständiga i så gott som alla miljöer (dock ej silver i svavelhaltig miljö).Försilvring och förgyllning används i stor omfattning till att förbättra ledningsförmågan hos elektriska kontakter och komponenter. Dessutom används båda metoderna för dekorativ ytbehandling. Försilvring används även som friktionsnedsättande beläggning.
Kontakta oss