Med metall i blodet

Treo Plåt AB
Startade 1989 med tillverkning av plåtdetaljer till ABB. Under åren har vi investerat i maskiner och utbildning och har i dag en bred erfarenhet av produktion inom metallprodukter. Företaget är beläget på norra delen av Tunbytorp i Västerås och har även en filial i Hedemora. De egna lokalerna är väl anpassade för verksamheten. Vi erbjuder konstruktion och tillverkning av metallprodukter.

Treo Plåt ägs sedan våren 2017 av Jesper Brandberg och Magnus Fernström. Ägarna deltar i utvecklingen av bolaget via aktivt styrelsearbete.
Våra kunder
Arbetar i huvudsak inom branscher som tillhandahåller maskiner, fordon, elkraft, industriförnödenheter och bygg.
Certifieringar
Kvalitet- och miljöpolicy
Vi ska sälja och tillverka plåtdetaljer och smideskonstruktioner av rätt kvalité och med låg miljöpåverkan till kunder som ser oss som en samarbetspartner och kvalificerad resurs. Vi strävar efter att ständigt förbättra kundnöjdheten och förebygga vår negativa miljöpåverkan genom att:
-Våra kunder ska uppleva oss som en engagerad och förtroendeingivande leverantör
-Vi ska samarbeta med våra kunder avseende konstruktionslösningar och resurseffektivitet
-Vi ska tillfredsställa kundernas förväntningar på leveranssäkerhet, kvalité och produktsäkerhet
-Vi ska utföra våra åtaganden och arbeta för ständiga förbättringar
-Vi ska uppfylla de krav som ställs från myndigheter
-Där det är möjligt samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition och investera i miljöanpassade produkter
-Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt
-Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss
-Vi ska aktivera all vår personal i kvalitets- och miljöarbetet
-Vi ska utveckla och levande hålla ett för företaget och dess verksamhet avpassat kvalitets- och miljöledningssystem
-Ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av rutinbeskrivningar och målsättningar
-Vårt övergripande mål är noll fel
Kontakta oss